Giriş Yap  |  Üye Ol  |  Bize Ulaşın


 
 
 
Gizlilik Politikası
 


Gizlilik Politikası

İşbu Gizlilik Politikası’nın amacı, Turkuvaz Haberleşme ve Yayıncılık Anonim Şirketi (“YENİ ASIR”) tarafından yönetilmekte olan https://www.yeniasirilan.com/  adresinde yer alan web sitesinin, (“Portal”) kullanımına ilişkin koşul ve şartları tespit etmektir. İşbu Gizlilik Politikası’nda tanımlanmayan ifadelerin yorumlanmasında Kullanım ve Üyelik Sözleşmesi’ndeki tanımlar dikkate alınacaktır. Kullanıcılar,  Üyelik Sözleşmesi’ni kabul etmeleri üzerine işbu Gizlilik Politikası’nı da kabul etmiş sayılacaktır.

Kurumsal Üyeler, davet edecekleri ”Danışman”ların işbu Gizlilik Politikası hükümlerini bizzat onaylamaları gerektiğini kabul etmektedir. Bu doğrultuda Kurumsal Üye belirleyeceği her Danışman’dan:

·        Onay alınacağını,
·        Onay alınmazsa, Danışmanın Portal’ı kullanamayacağını,
·        Her bir Danışman için ayrı ayrı onay alınacağını taahhüt eder.

YENİ ASIR, internet alanında Kullanıcılarına daha iyi hizmet vermek için sürekli kendisini yenilemekte ve en iyi hizmeti verebilmek için çalışmaktadır.

YENİ ASIR, online davranışsal reklamcılık ve pazarlama yapılabilmesi amacıyla siteye gelen Kullanıcı’nın üye olmasalar dahi sitedeki davranışlarını tarayıcıda bulunan bir cookie (çerez) ile ilişkilendirme ve görüntülenen sayfa sayısı, ziyaret süresi ve hedef tamamlama sayısı gibi metrikleri temel alan yeniden pazarlama listeleri tanımlama hakkını haizdir. Daha sonra bu Kullanıcı’ya sitede ya da Görüntülü Reklam Ağı’ndaki diğer sitelerde, Kullanıcı’ların ilgi alanlarına göre hedefe yönelik reklam içeriği gösterilebilir.

Google AFS reklamlarının YENİ ASIR’a yönlendirilmesi esnasında Google kullanıcıların tarayıcısına çerez yerleştirebilir veya bunlarda yer alan çerezleri okuyabilir veya bilgi toplamak amacı ile web işaretleri kullanabilir.

Gizlilik Politikası Üzerinde Gerçekleşecek Olan Değişiklikler

YENİ ASIR, işbu Gizlilik Politikası hükümlerini dilediği zaman Portal üzerinden yayımlamak suretiyle güncelleyebilir ve değiştirebilir. YENİ ASIR’ın Gizlilik Politikası’nda yaptığı güncelleme ve değişiklikler Portal’da yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. Kullanıcı, işbu Gizlilik Politikası’na konu bilgilerinin tam, doğru ve güncel olduğunu, bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde bunları derhal https://www.yeniasirilan.com/uyelikbilgileri.html  adresinden güncelleyeceğini taahhüt eder. Kullanıcı’nın güncel bilgileri sağlamamış olması halinde YENİ ASIR’ın herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

EK-3 YENİ ASIR Hizmetleri

“YENİ ASIR”; aşağıda bahsedilen hizmetler ile zaman içinde uygulamaya geçireceği diğer hizmetleri ile ilgili olarak, dilediği zamanda "Kullanıcı"ya/”Üye”ye herhangi bir ihbarda veya bildirimde bulunmadan, “fiyat” ve/veya “kural” ve/veya “içerik” değişikliği yapabilir. “YENİ ASIR”ın hizmetleri ile ilgili yaptığı değişiklikler “Portal”da yayımlandığı tarih itibariyle geçerli olacaktır. “Portal”a erişim sağlayan her gerçek veya tüzel kişi "YENİ ASIR" tarafından yapılan tüm değişiklikleri kabul etmiş sayılır.

1. "YENİ ASIR" İlan Hizmetleri

1.1. "Üye", "YENİ ASIR Üyelik Hesabı" üzerinden "YENİ ASIR" tarafından belirlenen kurallara uygun olarak ilanlarını yaratacak ve YENİ ASIR Veritabanı’na yükleyecektir.

1.2 "YENİ ASIR", "Üye" tarafından oluşturulan ilan/ilanları değerlendirmeye alacak; bahsi geçen ilanların "Portal"da yayınlanmasını kabul veya reddedecektir. "YENİ ASIR", ilanların değerlendirmesine yönelik kriterleri, koşulları ve süreleri serbestçe tayin ve tespit ederek, “Portal”da yayınlayacaktır.

1.3 "YENİ ASIR", “Portal”da yayınlanan ilanların hukuka ve ahlaka aykırı olması, başkalarının şahsi ve ticari haklarına tecavüz edici nitelik taşıması veya bu yönde yapılan ihtarlara muhatap olması veya Kurumsal Üyelik Sözleşmesi ve “Portal”da yer alan kural ve koşullara doğrudan veya dolaylı olarak aykırı olması gibi sebeplerle "Üye"ye herhangi bir ihtarda bulunmadan ilgili ilanının yayınını geçici veya sürekli olarak durdurabilir. "YENİ ASIR" bahsi geçen duruma ilişkin "Üye"ye herhangi bir geri ödemede bulunmayacağını, aynı şekilde "Üye" de ödemiş olduğu bedelin iadesini "YENİ ASIR"dan talep ve dava etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. “YENİ ASIR”ın bu nedenlerle herhangi bir zarara uğraması durumunda, bu zararın tazminini ilgili “Üye”den talep etme hakkı saklıdır.

1.4 "YENİ ASIR", "Üye"nin ilanlarının ve ilan içerisindeki metin, resim ve içeriklerin başka sitelerde, arama motorlarında ve “YENİ ASIR” ilan ve reklamlarında görüntülenebilmesi için üçüncü kişilerle anlaşma yapabilir. "Üye", bu konuda "YENİ ASIR"a yetki verdiğini işbu sözleşmede açıklıkla beyan ve kabul etmektedir.

1.5 "Üye", "YENİ ASIR Üyelik Hesabı" üzerinden yaptığı her türlü iş ve işlemin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu; burada gerçekleştirilen iş ve işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir def’i ve/veya itiraz ileri süremeyeceğini ve/veya bu def’i veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

1.6 "Üye", "Portal"da yayınlayacağı ilanlarda karalama, kötüleme, ticari iftira atma, tehdit veya taciz etme gibi hukuka aykırı her türlü fiili gerçekleştirmeyeceğini, "Portal"ın altyapısını gerekçesiz ya da aşırı derecede yük getirecek girişimlerde ve eylemlerde bulunmayacağını, yüz kızartıcı, pornografik veya ahlaka aykırı içerikli metinlerin ve görsellerin "Portal"da yayınlanacak reklamlarda yer almasına izin vermeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

1.7 "Üye", "Portal"da yayınlattığı ilanlarda gerçek, doğru ve hukuka uygun bilgilerle mal ve hizmetlerinin reklam ve tanıtımını yapacaktır. "Üye"nin hukuken üzerinde ilanında belirttiği şekilde tasarruf yetkisi olmayan, mal ve hizmetlere ilişkin ilan vermesi yasaktır. Bu kapsamda ilan veren "Üye"ler için "YENİ ASIR", "Üye"ye herhangi bir ihtarda bulunmaya gerek olmadan "Üyeliği”ni askıya alabilir, "Üyelik”ten çıkarabilir, "Üyelik”ten geçici bir süre uzaklaştırabilir, işbu sözleşmeyi herhangi bir geri ödeme yükümlülüğü olmadan tek taraflı olarak feshedebilir.

1.8 "Üye", tüketicinin korunması, fikri haklar, haksız rekabet, reklam ve gümrük konularını düzenleyenler dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmaksızın herhangi bir mevzuata aykırı ilan vermeyeceğini ve ilanlarında bu mevzuatlara aykırı beyanların; resim, video gibi görsellerin bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

1.9 "Üye", seçmiş olduğu kategoriye ilişkin  ücreti ödemeyi  kabul, beyan ve taahhüt eder.

1.10 “Üye”, kendisine ait ilanlarını "Portal"ın "Mağazam" bölümünde detaylı olarak açıklandığı ve sınırları belirtildiği üzere, kendisine ait bir bölümde, kendisi tarafından belirlenen içerik ve bilgilerle birlikte "Portal" üzerinden yayınlayabilir. Üye’nin işbu madde içerisinde belirtilen şekilde ilanlarını yayınlayabilmesi için, işbu sözleşmenin haricinde, "Portal"ın "Mağazam" bölümünde belirtilen bedelleri ödemesi, bu bölümde belirtilen kural ve koşullara uyacağını kabul, beyan ve taahhüt etmesi gerekmektedir.

1.11 "Üye", farklı bir kullanıcı adı kullanmak suretiyle birden fazla "YENİ ASIR Üyelik Hesabı" açmamayı kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu kuralın ihlali veya herhangi bir sebeple "Üyelik”ten çıkarılan, "Üyeliği” durdurulan veya askıya alınan birisinin tekrar Portal'a girmek için farklı bir kullanıcı adı ile bir veya daha fazla "YENİ ASIR Üyelik Hesabı" açtığının, YENİ ASIR tarafından tespit edilmesi halinde; YENİ ASIR’ın, bu kişinin tüm "YENİ ASIR Üyelik Hesapları"nı, herhangi bir ihtara gerek olmaksızın iptal etme ve işbu sözleşmeyi herhangi bir geri ödeme yükümlülüğü olmadan tek taraflı olarak feshetme yetkisi olacaktır.

2. Listeleme Hizmetleri

2.1 Bu “Hizmet” “Üye”lerin “YENİ ASIR Üyelik Hesabı” üzerinden girmiş oldukları ilan içeriklerinin “YENİ ASIR” “Portal”ında yer alan kategoriler altında görüntülenmesinin sağlanmasıdır. Listeleme; “YENİ ASIR” “portal”ının dinamik alt yapısı üzerinden “Kullanıcı”ların ilgili kategoriler altında özelleştirdikleri sorguları doğrultusunda “Üye”lere ait ilanların “Kullanıcı” tarafından “YENİ ASIR” tarafından belirlenen sıra dâhilinde “YENİ ASIR” ara yüzü üzerinden görüntülenmesidir. Listeleme; “YENİ ASIR” veri tabanına gelen sorguların “YENİ ASIR” veri tabanı üzerinde çalışan bilgisayar programının döneceği otomatik yanıtların “Kullanıcı”ya gösterilmesi esasına dayanır. Bu sorgu neticesinde görüntülenen ilanlar, “Üye”ler işbu dokümanda belirtilen vitrin hizmetlerini seçmemiş iseler; otomatik olarak listelenir. “Üye”ler ilanların listelemede farklı şekilde (sorgu sırası; ilanların okunurluğu, ilanların içeriği vb. yönlerden) yer almasını isterlerse; işbu dokümanda yer alan vitrin hizmetlerinden yararlanmak durumundadırlar.

2.2 İlanlarının hangi kategori altında görüntüleneceğinin seçimi öncelikle “Üye”ye aittir. “Üye”nin belirlediği kategorinin ilanının konusuyla ilişkili olmaması durumunda “YENİ ASIR” ilgili ilanının konusuyla ilişkili olan kategori altında görüntülenmesini “Üye”ye herhangi bir bildirimde bulunmadan sağlayabilir.

2.3 “YENİ ASIR” “Portal”ında görüntülenecek ilanların kaç adetinin ücretsiz olacağı; kaç adetinin ise ücretli olacağını belirlemek hak ve yetkisi “YENİ ASIR”e aittir. “YENİ ASIR” bu yetkisini dilediği zaman kullanabilir. “Üye”nin “Portal”da görüntülenen ücretsiz ilanları “YENİ ASIR”in “Üye”ye yapacağı bildirim neticesinde ücretli olarak görüntülenmesi sağlanabilir. Bu durumda “Üye” “YENİ ASIR” tarafından kendisine ücretli olacağı bildirilen mevcut ilanları için “YENİ ASIR” tarafından kendisine bildirilen süre içinde ücret ödeyerek ilanların aynı hüküm ve koşullar çerçevesinde “portal” üzerinden görüntülenmesini sağlayabilir. “Üye” “YENİ ASIR”in belirleyeceği süre içerisinde ilgili ilanlara ilişkin ücreti ödemez ise “YENİ ASIR” bu sürenin bitiminde ücretli olacağını “Üye”ye bildirdiği ilanların “portal” dahilinde görüntülenmesini durdurabilir.

3. Mağazam Sayfaları Hizmetleri

3.1 “Üye”lerin “YENİ ASIR Üyelik Hesabı” üzerinden girmiş oldukları ilan içeriklerinin YENİ ASIR tarafından belirlenen ücret karşılığında “Üye”ler tarafından “Mağazam” adı altında oluşturulacak sayfalar toplu olarak gösterilmesini sağlayan hizmettir.

3.2 “Mağazam” Sayfaları Hizmetlerinin kullanım ve yararlanma koşulları Portalın ilgili bölümünde “Üye”lere yönelik açıklamalarda belirtilir. “Üye”ler bu açıklamalarda belirtilen koşullara uymakla mükelleftir.

4. Vitrin

4.1
 Üye”ler Portal dahilinde yayınlanan ilanlarının diğer ilanlardan farklı biçimlerde Portal kullanıcıları tarafından daha kolay ulaşılabilmesi, ilanlarının görsel etkinliğinin arttırılabilmesi gibi amaçlarla “YENİ ASIR” tarafından sunulan ücrete tabi bir takım (Vitrin) hizmetlerinden yararlanabilirler.

4.2 Bu “Hizmet” sayesinde “Üye”ler “YENİ ASIR Üyelik Hesabı” üzerinden girmiş oldukları ilan içeriklerinin listelemede farklı biçimlerde yer almasının sağlayabilirler. İçeriği ve ücreti YENİ ASIR tarafından belirlenen vitrinlerden birinin ya da birkaçının Üye tarafından ilanının oluşturulması sırasında seçilmiş olması halinde, söz konusu ilan; Üye tarafından seçilmiş olan vitrin ya da vitrinlerin özelliklerine göre, Listelemede aynı vitrin ya da vitrinlerin seçilmemiş olduğu ilanlardan farklı biçimlerde görüntülenecektir. Vitrin sadece seçilmiş olduğu ilana aittir, üye tarafından seçilmiş olduğu süre bitiminden önce ya da sonra farklı bir ilana aktarılamaz, vitrinin YENİ ASIR kaynaklı sayfa hatalarından ya da YENİ ASIR veri tabanındaki sorunlardan kaynaklı nedenlerle görüntülenmesinde doğacak süre kaybı YENİ ASIR tarafından vitrinin süresine sorunlu günler kadar ek yapılmak koşulu ile giderilir.

4.3 Vitrin içerik ve ücretleri YENİ ASIR tarafından belirlenir. YENİ ASIR söz konusu içerik ve ücretleri “Portal”da Üyelere duyurulmak kaydıyla istediği zaman değiştirme hak ve yetkisine sahiptir. Vitrini yayında olan ilanın üye tarafından yayından kaldırılması ya da bağlı bulunduğu ilanın site kurallarına aykırı olduğu durumlarda YENİ ASIR ilanı ve vitrini yayından kaldırır ve ilan sahibine (Üye’ye) ödeme iadesi yapmaz.

4.4 Hediye Vitrinlerin Ücretlendirilmesi Şartı: Kullanıcının mağazayı kapatma isteği halinde ya da mağaza kurallarının ihlali durumunda mağaza kullanım hakkının YENİ ASIR tarafından sona erdirilmesi durumunda; sisteme hediye ya da başka adlar altında olsa bile ücretsiz olarak tanımlanmış olan vitirinlerin kullanılmış olanlarına karşılık olan ücret de mağaza kapatma isteği ya da mağaza kullanım hakkının sona erdirilmesi anındaki birim bedelinden hesaplanarak mağaza bedelinden kesilir ve mağaza bedeli bu bedeller kesilmiş olarak iade edilir.

4.5 YENİ ASIR tarafından “Portal”da sunulan vitrin hizmetlerine “Vitrin” sayfasından ulaşılabilir.

5. Ek Hizmetler

"Üye"ler, yukarıda sayılan temel "hizmet"lere ek olarak "Portal"dan duyurulan ve kullanım koşulları “Portal”ın ilgili kısımlarında belirtilen "Hizmet"lerden, eğer ilgili hizmet için bir ücret öngörülmüşse belirtilen ücreti ödeyerek yararlanabilirler. "Üye"ler "YENİ ASIR" tarafından işbu madde kapsamında tanımlanan ve "Portal"ın ilgili bölümünde duyurulan hizmetlere ilişkin "Portal"ın ilgili bölümünde yapılan açıklamalar çerçevesindeki yükümlülüklere uyacağını kabul ve taahhüt etmektedir. 
 
Bize Ulaşın

0 (232) 488 37 00İsmet Kaptan Mah. Gaziosmanpaşa Bulvarı No:5/301 (35210) Konak - İZMİR
  Kurumsal

Hakkımızda
Reklam
İletişim
Hizmetler

Hizmetlerimiz
Üyelik Sözleşmeleri
Mağaza
Destek Merkezi
Yardım
Kurallar

Kullanım Koşulları
Gizlilik Politikası
Kişisel Verilerin Korunması
Çerez Politikası
Takip Edin

          
 

Yeni Asır İlan Sitesi'nde yer alan kullanıcıların oluşturduğu tüm içerik, görüş ve bilgilerin doğruluğu, eksiksiz ve değişmez olduğu, yayınlanması ile ilgili yasal yükümlülükler içeriği oluşturan kullanıcıya aittir. Bu içeriğin, görüş ve bilgilerin yanlışlık, eksiklik veya yasalarla düzenlenmiş kurallara aykırılığından Yeni Asır İlan hiçbir şekilde sorumlu değildir. Soruların için ilan sahibi ile irtibata geçebilirsiniz. Sitemizin tüm ziyaretçileri ve üyeleri Üyelik Sözleşmesi ile Kullanım Koşulları'nı okumuş ve kabul etmiş sayılırlar.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanmış aydınlatma metnimizi okumak ve sitemizde ilgili mevzuata uygun olarak kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak için lütfen tıklayınız.